ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ นางสาวสุทธิชา สุขกาญจนา ค่ะ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

ชื่ิ่อ นางสาวสุทธิชา  สุขกาญจนา   ชื่อเล่น อุ๊
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ
คบ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา จังหวัดราชบุรี
คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น